Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Aan­ge­slo­ten bij het ISR


Op dit mo­ment zijn er ruim 80 door NOC*NSF er­ken­de na­ti­o­na­le sport­bon­den en sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR aan­ge­slo­ten. Zij heb­ben in hun sta­tu­ten het ISR be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan.

Met al­le sport­or­ga­ni­sa­ties en bon­den zijn af­zon­der­lij­ke over­een­kom­sten ge­slo­ten over de be­tref­fen­de on­der­wer­pen waar­voor het ISR be­voegd is. Dit staat te­vens in hun sta­tu­ten be­schre­ven. Hier­on­der ziet u wel­ke sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR zijn aan­ge­slo­ten, wel­ke on­der­wer­pen er zijn on­der­ge­bracht en of de aan­kla­ger van het ISR be­voegd is za­ken aan­han­gig te ma­ken.

Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Koninklijke Nederlandse Roeibond

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond