Reglementen seksuele intimidatie

Hieronder staan drie versies van het Reglement Seksuele intimidatie. Twee voor de sportsector en één voor organisaties buiten de sport.

Zoals in de overgangsbepaling in de versie van 13 juni 2016 beschreven, is deze versie alleen van toepassing voor sportorganisaties die in haar statuten de aanklager heeft beschreven. Voor sportorganisaties die dat nog niet hebben, is de versie van 1 januari 2015 van kracht.

Voor vrijwilligersorganisaties die buiten de sportsector opereren, heeft het ISR dit reglement (versie 2017) ontwikkeld.