Aansluiting bij het ISR

Het ISR is opgericht als centraal tuchtrecht instituut voor de Nederlandse sportbonden, maar bedient in toenemende mate ook anderssoortige sportorganisaties en vrijwilligersorganisaties buiten de sportsector.

De reikwijdte van het tuchtrecht is met name gerelateerd aan de lidmaatschappen die een vereniging heeft en waardoor de individuele leden gebonden worden aan de regels. Er zijn echter ook alternatieve constructies waardoor een individu gehouden kan worden aan de regels van de organisatie. In deze notitie wordt uitgelegd hoe de binding tot stand komt.

Als er geen lidmaatschap is, kan door middel van een overeenkomst tussen de (sport)organisatie en het individu, geregeld worden dat deze gebonden is aan de reglementen van de organisatie (inclusief het tuchtreglement). Een voorbeeldtekst welke in de (vrijwilligers)overeenkomst gevoegd kan worden is hier te vinden: voorbeeldovereenkomst voor sportorganisaties en voorbeeldovereenkomst voor vrijwilligersorganisaties. U kunt deze Word documenten downloaden en gebruiken voor uw eigen organisatie.