Over ISR

Het Instituut Sportrechtspraak spreekt door middel van een overeenkomst van opdracht recht in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van aangesloten sportorganisaties. Door deze primaire taak, heeft het instituut zich ontwikkeld tot een kennis instituut op het gebied van (sport)tuchtrecht.

De organisatie

Het Instituut is ondergebracht in de Stichting Instituut Sportrechtspraak met een bestuur van vijf personen. Het bestuur is o.a. belast met de leiding van het Instituut, faciliteert de rechtspraak van het Instituut, bewaakt de kwaliteit en onafhankelijkheid van die rechtspraak en benoemt een ieder die functioneel bij het Instituut betrokken zal zijn, i.c. de tuchtrechters, dopingdeskundigen, ambtelijk- en juridisch secretariaat, de aanklagers en onderzoekers en de juridisch adviseur.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Dick van Steenbeek, voorzitter 
Martin de Graaff, secretaris 
Jopie Lindeboom, penningmeester 
Peter Vogelzang 
Stefan Aartsen

De dagelijkse leiding van het ambtelijk secretariaat is in handen van Henk van Aller.

Het ISR hanteert bij haar werkzaamheden deze interne richtlijn.

Contact
T 020 - 84 63 231 (van maandag t/m donderdag)
F 020 - 63 63 466
Post adres Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam
E-mail algemene informatie info at isr dot nl