Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

Le­den voor tucht­com­mis­sies ge­zocht (vrij­wil­li­gers­func­tie)

Publicatiedatum 1-12-2023
Leden voor tuchtcommissies gezocht

Het ISR zoekt op re­gel­ma­ti­ge ba­sis tucht­rech­ters om deel te ne­men aan tucht­com­mis­sies.

In het bij­zon­der ge­drags­we­ten­schap­pers, art­sen en per­so­nen met een top­sport ach­ter­grond. Tucht­rech­ters ne­men deel aan tucht­com­mis­sies die mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke grens­over­schrij­den­de ge­dra­gin­gen in de sport be­han­de­len en be­oor­de­len. Dit als aan­vul­ling op en ter ver­van­ging van le­den van de hui­di­ge pool be­staan­de uit ruim 70 des­kun­di­gen.

Lees meer over de func­tie op on­ze va­ca­tu­re­pa­gi­na >