Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR zoekt le­den voor Raad van Toe­zicht

Publicatiedatum 20-3-2023

In het voor­jaar van 2023 maakt ISR de over­stap van een be­stuurs­mo­del naar een Raad-van-Toe­zicht-mo­del.

Dit om bij te dra­gen aan een koers­vast en slag­vaar­dig ISR waar­bij er be­hoef­te is aan mo­dern en pro­fes­si­o­neel toe­zicht met een sterk mo­reel kom­pas en oog voor de men­se­lij­ke maat. Het ISR heeft exe­cu­ti­ve search bu­reau Co­lour­ful Pe­o­p­le ge­vraagd het wer­vingstra­ject van 5 nieu­we le­den te be­ge­lei­den.

Meer in­for­ma­tie over de func­tie >