Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR ver­huist naar Hil­ver­sum

Publicatiedatum 22-12-2021

Per 1 ja­nu­a­ri 2022 is het ISR ge­ves­tigd op een nieu­we lo­ca­tie in Hil­ver­sum.

Sinds de op­rich­ting in 2003 is het ISR ge­huis­vest en on­der­steund door de Ne­der­land­se Cul­tu­re­le Sport­bond in Am­ster­dam. Na 18 jaar gaat ISR zelf­stan­dig ver­der en heeft een ei­gen en rui­mer kan­toor, ge­ves­tigd aan de Utrecht­se­weg 47 in Hil­ver­sum. Op de­ze nieu­we lo­ca­tie, mid­den in het land, kun­nen voort­aan de mees­te zit­tin­gen van de Tucht­com­mis­sies plaats­vin­den. Het ISR be­trekt de be­ne­den­ver­die­ping en sou­ter­rain van dit ge­deel­de kan­toor­pand.