Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Melding en procedure

Onderwerpen

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

Mel­ding ma­ken


Via on­der­staand for­mu­lier maakt u een mel­ding bij het ISR van een ver­moe­de­lij­ke over­tre­ding of grens­over­schrij­den­de ge­dra­ging in de sport­.

Meldingsformulier ISR

Het ISR heeft informatie nodig die voor een juridische beoordeling noodzakelijk is. Degene die de melding doet is verplicht die naar waarheid in te vullen. De melding geldt voor de betrokkene als een tenlastelegging en vormt de grondslag waarop een tuchtzaak wordt behandeld. Het is daarom noodzakelijk het formulier in overeenstemming met de feiten in te vullen en zo nauwkeurig mogelijk aan te geven van welke overtreding u een melding doet.

Controleer eerst of uw sportbond is aangesloten bij het ISR voor het onderwerp van uw melding.


1. Het onderwerp van uw melding


2. Uw contactgegevens


De gegevens van het slachtoffer


3. De gegevens van de beschuldigde (indien bekend)


4. Omschrijf in hoofdlijnen de situatie die u wilt melden. Vermeld ook de datum, de plaats en het tijdstip van de gedragingen.


5. Upload documenten, foto's of opnames die u bij de melding wilt meesturen.

Totale bestandsgrootte max 32 MB


* Met het verzenden van dit meldingsformulier verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld en kennis heb genomen van de wijze waarop het ISR mijn gegevens en de gegevens uit het meldingsformulier verwerkt zoals beschreven in het privacyreglement van het ISR.

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.