Reglementen matchfixing

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 11 juni 2016 en treedt in werking op 13 juni 2016, met in achtneming van de overgangsbepaling.

Overgangsbepaling: matchfixingreglement

Voor de invoering van het Reglement Matchfixing, de invoering van de aanklager in de sport en de invoering van de onderzoekscommissie is een statutenwijziging van de sportorganisatie noodzakelijk. De statutenwijziging dient overeenkomstig de statutaire regels van de sportorganisatie aan de algemene ledenvergadering of ledenraad plaats te vinden. Dit betekent dat de statutenwijziging dient te worden voorgelegd en na goedkeuring van de algemene vergadering of ledenraad dienen de daartoe bevoegde personen of persoon de statutenwijziging bij notariƫle akte te laten vastleggen. Na het passeren van de akte is de statutenwijziging een feit. De statutenwijziging neemt dus een zekere tijd in beslag. Tot die tijd is het reglement Matchfixing niet van toepassing.