Bindend advies

Een bindend advies is een uitspraak gedaan door een derde met betrekking tot een geschil tussen twee partijen.

Op het eerste gezicht lijkt bindend advies heel sterk op een arbitraal vonnis maar er is een verschil. Een bindend advies wordt niet uitgesproken door een rechter en is daarom ook geen vonnis. Aangezien een dergelijk advies geen vonnis is kan het ook niet vatbaar worden geacht voor tenuitvoerlegging. Echter de basis van een bindend advies is een overeenkomst tussen de twee partijen die verklaren zich te binden aan het advies. Deze overeenkomst wordt ook nog weleens de vaststellingsovereenkomst genoemd.

Het probleem van de tenuitvoerlegging is maar beperkt. Een vaststellingsovereenkomst kan aan de rechter worden voorgelegd. Die neemt de beslissing over het algemeen over. Wanneer één van de partijen het bindend advies niet nakomt kan de andere partij de rechter inschakelen.

Hier het Reglement Bindend advies.