Arbitrage

Een arbitragecommissie behandelt een conflict op een manier die lijkt op die van de rechter. Zo'n commissie bestaat uit één of drie arbiters (scheidsrechters). De eiser dient schriftelijk een eis in en de tegenpartij reageert schriftelijk met een verweer. Eventueel volgt een tweede schriftelijke ronde. Daarna organiseert de arbitragecommissie een zitting waar de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. Ook kan de commissie getuigen en deskundigen horen of zelf kijken waarom het gaat.

Het arbitragereglement is hier te vinden.