Geschillenbeslechting

Ook indien er geen sprake is van een overtreding van een reglement, kan het ISR recht spreken of bemiddelen. Geschillenbeslechting kunnen wij doen via een drietal instrumenten: Mediation, bindend advies of arbitrage.

In het menu hiernaast kunt u de specifieke reglementen bekijken die op deze vormen van geschillenbeslechting van toepassing zijn.

Hier vind u ook een onderdeel arbitrage sportsponsoring. Voor deze module hoeft uw sportorganisatie niet bij het ISR te zijn aangesloten, maar dient in het contract dat u met een sportsponsor heeft gesloten, wel het ISR als arbiter te zijn aangewezen bij geschillen over het betreffende contract.