Reglementen doping

NB Hieronder staan twee versies van het Nationaal Dopingreglement. Zoals in de overgangsbepaling in de versie van 13 juni 2016 beschreven, is deze versie alleen van toepassing voor sportorganisaties die in haar statuten de aanklager heeft beschreven. Voor sportorganisaties die dat nog niet hebben, is de versie van 15 september 2015 van kracht.

 

Voor sportbonden die de aanklager niet statutair hebben gepositioneerd:

Voor bonden die wel de aanklager gebruiken:

 

Voor alle bonden geldt dit procedure reglement. Dit reglement is van lagere orde dan het Nationaal dopingreglement: