Doping

Een korte omschrijving van doping is: "Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA)." Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook zijn bepaalde methoden verboden.

Officieel luidt de definitie van doping: "Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement." Deze bepalingen zijn:

  • Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
  • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
  • Gebrekkige medewerking
  • Whereabouts-fouten
  • (Poging tot) manipuleren
  • Bezit
  • (Poging tot) handel
  • (Poging tot) toediening
  • Medeplichtigheid
  • Verboden samenwerking

Deze definitie is opgesteld door WADA , het Wereld Anti-Doping Agentschap. Deze internationale anti-doping organisatie stelt jaarlijks de dopinglijst (= lijst met verboden stoffen en methoden) op die op 1 januari van kracht wordt. Was er vroeger nog sprake van meerdere dopinglijsten, sinds 2003 bestaat er wereldwijd maar één dopinglijst: dé WADA-dopinglijst.
De Dopingautoriteit maakt een letterlijke vertaling van de dopinglijst, stelt bovendien een uitgebreide lijst op van verboden stoffen én een lijst van veel gebruikte toegestane geneesmiddelen. Alledrie de lijsten zijn op de website van de Dopingautoriteit te vinden. De lijsten worden ieder jaar aan topsporters, sportartsen, sportbonden en anderen bekendgemaakt.