Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Informatie en contact

Onderwerpen

Pers- en me­dia­ver­zoe­ken

Pers- en me­dia­ver­zoe­ken

 

 • In­for­ma­tie over het ISR
  Heeft u vra­gen over het ISR en tucht­recht­spraak in het al­ge­meen? Bel tij­dens kan­toor­uren naar 085 - 06 60 960 of mail naar pers@isr.nl. Van­we­ge haar on­af­han­ke­lij­ke po­si­tie en in het be­lang van zorg­vul­dig en ob­jec­tief on­der­zoek, kan en mag het ISR niet of zeer be­perkt com­mu­ni­ce­ren over (lo­pen­de) za­ken.

 • Uit­spra­ken op­zoe­ken
  In de Uit­spra­ken­bank wor­den al­le uit­spra­ken en ge­ac­cep­teer­de schik­kin­gen ge­pu­bli­ceerd. De­ze zijn al­tijd ge­a­no­ni­mi­seerd.

 • Bij­wo­nen zit­tin­gen
  De zit­tin­gen van de ISR-com­mis­sies zijn, con­form de tucht­re­gle­men­ten, be­slo­ten ten­zij de voor­zit­ter van de tucht­com­mis­sie an­ders be­slist.

 • Fei­ten en cij­fers
  Meer in­for­ma­tie over het aan­tal mel­din­gen en ove­ri­ge fei­ten en cij­fers vindt u te­rug in de ge­pu­bli­ceer­de jaar­ver­sla­gen.

Pers- en me­dia­ver­zoe­ken