Algemeen tuchtrecht

Het Algemeen tuchtreglement van het ISR is van toepassing op de leden van organisaties die hiervoor een overeenkomst met het ISR zijn aangegaan. Het Algemeen Tuchtreglement behandeld overtredingen van de regels of besluiten van de organisatie, het schaden van de belangen van de organisatie en/of de sport.

Het Algemeen tuchtreglement beschrijft niet de specifieke overtredingen die in het kader van Doping, Matchfixing of Seksuele Intimidatie vallen. Hiervoor verwijzen wij u naar die specifieke secties en de reglementen die daarop van toepassing zijn.