Aansluiting bij het ISR

Het ISR is opgericht als centraal tuchtrecht instituut voor de Nederlandse sportbonden, maar bedient in toenemende mate ook anderssoortige sportorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

De reikwijdte van het tuchtrecht is met name gerelateerd aan de lidmaatschappen die een vereniging heeft en waardoor de individuele leden gebonden worden aan de regels. Er zijn echter ook alternatieve constructies waardoor een individu gehouden kan worden aan de regels van de organisatie. In deze notitie wordt uitgelegd hoe de binding tot stand komt.