welkom bij ISR
De stichting is uniek in
de wereld van het sportrecht, zeker
wat Europa betreft. Zwitserland en Frankrijk hebben ook een rechtsprekend instituut, maar dit is vanuit overheidswege ingesteld. Wellicht
zelfs uniek wereldwijd,
zeker als we de constructie
in acht nemen dat 50 nationale sportbonden een van hun kerntaken
bundelen en
de rechtspraak overlaten aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
stuur email
De doelstelling
De stichting heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een Instituut Sportrechtspraak, dat krachtens overeenkomst van opdracht recht spreekt in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van aangesloten sportorganisaties.

De organisatie
Het Instituut is ondergebracht in de Stichting Instituut Sportrechtspraak met een bestuur van vijf personen. Het bestuur is o.a. belast met de leiding van het Instituut, faciliteert de rechtspraak van het Instituut, bewaakt de kwaliteit en onafhankelijkheid van die rechtspraak en benoemt een ieder die functioneel bij het Instituut betrokken zal zijn, i.c. de tuchtrechters, dopingdeskundigen, ambtelijk- en juridisch secretariaat, de aanklagers en onderzoekers en de juridisch adviseur.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Dick van Steenbeek, voorzitter
Martin de Graaff, secretaris
Jopie Lindeboom, penningmeester
Peter Vogelzang
Stefan Aartsen

De dagelijkse leiding in het ambtelijk secretariaat is in handen van Henk van Aller.

Het ISR hanteert bij haar werkzaamheden deze interne richtlijn.

Contact
T 020 - 846 32 31 (van maandag t/m donderdag)
F 020 - 63 63 466
Post adres Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam
E-mail algemene informatie info@isr.nl

ISR de organisatie ISR reglementen ISR formulieren nieuws